Leven in België : Guide for new arrivals in Brussels and Wallonia

Diensten

Zeker. Je bent verplicht uitnodigingen, oproepen en brieven van openbare besturen en instellingen te beantwoorden.

De uiterste datum waarop je een formaliteit moet uitvoeren zal in de brief staan. Deze datum moet je zeker respecteren, en als je ergens opgeroepen bent moet je er persoonlijk naartoe gaan. Als je dit niet doet, riskeer je een sanctie. Je kan zelfs uit het gemeentelijk register geschrapt[do action=”tooltips”]van een lijst weggehaald, uitgesloten.[/do] worden, je verblijfsvergunning verliezen of zelfs het recht om in België te verblijven verliezen.

[do action=”tips”]Belangrijke documenten verstuur je best met een aangetekende brief [?].[/do]

Ik ben net in België aangekomen. Wat moet ik eerst in orde brengen?

Het belangrijkste is dat je jouw statuut in België begrijpt en dat je te weten komt of je een verblijfsvergunning kan krijgen en tegen welke voorwaarden.

Elke situatie is anders en de procedures kunnen moeilijk te begrijpen zijn.

[do action=”tips”]Vraag zo snel mogelijk advies door je situatie uit te leggen bij een dienst die nieuwkomers helpt (zie hoofdstuk “Informatie en advies“).[/do]

Wie beslist of ik een verblijfsvergunning krijg?

In de meeste gevallen zal de Dienst Vreemdelingenzaken (een deel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) beslissen of je de toelating krijgt om in België te blijven of niet. Soms zal de gemeente je “contactpersoon” zijn en moet je via haar diensten je verblijfsvergunning aanvragen. Een andere keer zal je aanvraag rechtstreeks bij de Dienst Vreemdelingenzaken gedaan worden.

In alle gevallen (behalve als de wet het anders voorschrijft) moet je de documenten tonen die bewijzen wie je bent (identiteitskaart, paspoort,…).

 

Hoe lang is mijn verblijfsvergunning geldig? Wanneer moet ik ze vernieuwen?

Als je de toelating krijgt om in België te blijven, zal het document dat je krijgt meestal voor een beperkte duur zijn (met eventueel de mogelijkheid om te verlengen).

[do action=”warning”]Belangrijk! Als je je verblijfsvergunning wil vernieuwen, contacteer dan het gemeentebestuur minstens 45 dagen vóór de datum waarop je vergunning vervalt.[/do][do action=”tips”]Let op: bij de meeste procedures geven de eerste documenten die je krijgt geen recht om buiten België te reizen. Daarvoor is een geldig paspoort nodig. Informeer je dus goed vóór je gaat reizen.[/do]

Moet ik mij op de gemeente laten inschrijven?

Ja. Vanaf het moment dat je in een gemeente gaat wonen, moet je in elk geval naar het gemeentehuis (de gemeente) gaan om je te laten inschrijven.

Dit moet je doen ten laatste acht dagen na je aankomst in België.

Wanneer je inschrijving is aangevraagd, zal een wijkagent komen nakijken of je echt op het adres woont dat je opgegeven hebt.

[do action=”more”]De meeste gemeenten hebben een website waarop je veel nuttige informatie vindt. Je kan ook telefoneren naar de gemeente om praktische inlichtingen te vragen voor je er naartoe gaat.[/do]

Zijn deze administratieve procedures echt zo belangrijk?

Zeker. Je bent verplicht uitnodigingen, oproepen en brieven van openbare besturen en instellingen te beantwoorden.

De uiterste datum waarop je een formaliteit moet uitvoeren zal in de brief staan. Deze datum moet je zeker respecteren, en als je ergens opgeroepen bent moet je er persoonlijk naartoe gaan. Als je dit niet doet, riskeer je een sanctie. Je kan zelfs uit het gemeentelijk register geschrapt[do action=”tooltips”]van een lijst weggehaald, uitgesloten.[/do] worden, je verblijfsvergunning verliezen of zelfs het recht om in België te verblijven verliezen.

[do action=”tips”]Belangrijke documenten verstuur je best met een aangetekende brief [?].[/do]

Welke belangrijke documenten zal ik nodig hebben?

In België zijn er veel administratieve documenten. Sommige zijn verplicht, andere zijn nodig om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of activiteiten.

[do action=”tips”]Bewaar je originele documenten goed en maak er fotokopieën van. Bijvoorbeeld van de documenten in verband met je identiteit, verblijf, familiale toestand, van je contracten, post, facturen en ontvangstbewijzen die te maken hebben met je werk, gezondheid, woonplaats.[/do]
Document Waar kan je het krijgen?
Identiteitskaart Gemeentebestuur
Uittreksel uit de geboorteakte Gemeentebestuur van de gemeente waar je geboren bent
Paspoort Ambassade of consulaat van jouw land van herkomst
Certificaat van goed zedelijk gedrag (vooral gevraagd bij het zoeken naar werk) Gemeentebestuur
Gezinssamenstelling (vooral gevraagd bij de inschrijving voor lessen) Gemeentebestuur
SIS-kaart (sociale identiteitskaart) Mutualiteit (naar keuze), zie hoofdstuk “Gezondheid
Arbeidskaart Gewestelijk bestuur (Brussel of Wallonië), zie hoofdstuk “Werken

Wat als ik niet akkoord ga met een beslissing van de Staat?

Bij administratieve procedures zijn er vaak mogelijkheden om in beroep te gaan. Deze mogelijkheden staan vermeld in de brieven die u de beslissingen meedelen (op de achterzijde).

In vele gemeenten en openbare instellingen bestaan er ook diensten voor bemiddeling [do action=”tooltips”]Gesprek met een neutrale persoon (buitenstaander) waarbij je probeert een probleem of conflict op te lossen.[/do]

[do action=”more”]Voor meer informatie : 
http://www.ombudsman.be[/do]