Leven in België : Guide for new arrivals in Brussels and Wallonia

Familie

Als jullie willen trouwen moet je vier voorwaarden respecteren:

  • minstens 18 jaar oud zijn,
  • 
alle twee akkoord gaan om te trouwen,
  • geen te dichte familieband hebben,
  • nog niet getrouwd zijn.

Je moet je wens om te trouwen kenbaar maken bij de gemeente van één van de twee partners.

Enkel het burgerlijk huwelijk [do action=”tooltips”]Bij het gemeentebestuur.[/do] is wettelijk erkend in België.

[do action=”tips”]Als de toekomstige echtgenoten ook een godsdienstig huwelijk willen, moet dit na het burgerlijk huwelijk gebeuren.[/do]
[do action=”tips”]Als jullie in een ander land burgerlijk gehuwd zijn, dan is jullie huwelijk in principe ook geldig in België.[/do][do action=”more”]Contacteer je gemeente voor meer informatie. [/do]

We wonen samen maar willen niet trouwen. Kan dat?

Ja. In België leven vele koppels samen zonder dat ze getrouwd (gehuwd) zijn. Dit heet “ongehuwd samenwonen“. Als je wil samenwonen zonder te trouwen maar toch financiële zekerheid wil voor de twee partners dan kan je wettelijk samenwonen.

[do action=”more”]Contacteer je gemeente voor meer informatie.[/do]

We zijn een koppel en we willen trouwen. Wat moeten we doen?

Als jullie willen trouwen moet je vier voorwaarden respecteren:

  • minstens 18 jaar oud zijn,
  • 
alle twee akkoord gaan om te trouwen,
  • geen te dichte familieband hebben,
  • nog niet getrouwd zijn.

Je moet je wens om te trouwen kenbaar maken bij de gemeente van één van de twee partners.

Enkel het burgerlijk huwelijk [do action=”tooltips”]Bij het gemeentebestuur.[/do] is wettelijk erkend in België.

[do action=”tips”]Als de toekomstige echtgenoten ook een godsdienstig huwelijk willen, moet dit na het burgerlijk huwelijk gebeuren.[/do]
[do action=”tips”]Als jullie in een ander land burgerlijk gehuwd zijn, dan is jullie huwelijk in principe ook geldig in België.[/do][do action=”more”]Contacteer je gemeente voor meer informatie. [/do]

Wat verandert er na ons huwelijk?

Als echtgenoot of echtgenote heb je rechten en plichten ten opzichte van je partner. De wet verplicht je om samen te wonen en elkaar te helpen. Er bestaan verschillende huwelijksstelsels, waarbij de rechten en plichten een beetje verschillen.

[do action=”more”] Meer informatie op: www.notaris.be[/do]

Echtgenoten zijn gelijk. Zij hebben dezelfde rechten en plichten.

Het huwelijk verandert niets aan de individuele vrijheid van elk van de echtgenoten. De echtgenoten hebben autonomie (vrijheid) binnen het huwelijk, zowel in hun dagelijks leven als in hun werk. Ze kunnen bijvoorbeeld alle twee het beroep doen dat ze zelf kiezen, en relaties hebben met vrienden.

We komen niet meer overeen en willen niet meer samenleven. Wat nu?

Bij grote problemen binnen het koppel kunnen jullie beslissen om uit elkaar te gaan of te scheiden. Alleen een scheiding maakt een definitief einde aan het huwelijk.

Als jullie uit elkaar gaan, kan je aan de vrederechter vragen om voorlopige regelingen vast te leggen (voor je woonplaats, kinderen, inkomen,…).

[do action=”more”]Vraag bij je gemeentebestuur de gegevens van het vredegerecht in jouw kanton.[/do]

Om te scheiden bestaan er verschillende procedures. Daarbij worden belangrijke zaken geregeld, zoals het hoederecht over de kinderen, de financiële bijdragen voor de kinderen en eventueel ook alimentatie tussen de ex-echtgenoten.

[do action=”more”] Meer informatie vind je op: www.notaris.be[/do][do action=”tips”]Een advocaat kan je helpen. Je kan ook hulp krijgen van een dienst voor familiale bemiddelin. [/do][do action=”more”]Zie het hoofdstuk “Informatie en advies” onder “Juridische hulp”. [/do]

We verwachten een kind. Is medische opvolging belangrijk?

Ja. Van bij het begin van de zwangerschap is het belangrijk je medisch te laten opvolgen. Deze prenatale opvolging is belangrijk voor de groei van de baby en voor de moeder. Het geeft je ook de kans om vragen te stellen over de zwangerschap en bevalling.

Waar kunnen we terecht voor medische opvolging?

Je kan zelf een gynaecoloog [do action=”tooltips”]dokter die gespecialiseerd is op het vlak van seksualiteit en geboorte.[/do] raadplegen. Je huisarts kan je vertellen waar je terecht kunt.

In Wallonië en Brussel organiseert het (Franstalige) Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) prenatale consultaties, waar je gratis een huisarts, gynaecoloog of vroedvrouw kan bezoeken.

[do action=”more”]Een ONE-centrum bij jou in de buurt vind je op de website www.one.be[/do][do action=”more”] In Brussel kan je ook terecht bij het Nederlandstalige Kind en Gezin:  www.kindengezin.be [/do][do action=”sans-papier”]Zelfs als je migrant zonder papieren bent, kan je bij deze diensten terecht. [/do]

Welke administratie moet een toekomstige mama tijdens haar zwangerschap in orde brengen?

Laat aan je mutualiteit weten dat je een kind verwacht. Daar vertellen ze je wat je precies moet doen.

[do action=”more”]Zie het hoofdstuk “Gezondheid“.[/do]

Het arbeidsrecht beschermt zwangere werknemers: zij mogen niet ontslaan worden en niet in een risicovolle omgeving werken tijdens hun zwangerschap.

[do action=”tips”]Als je werkt, vraag dan aan de dokter een zwangerschapsattest en geef het aan je werkgever. [/do]

Wat moeten we doen als ons kind geboren wordt?

Als jullie kind geboren wordt, dan moeten de moeder of de vader of moeder en vader de geboorte aangeven bij de gemeente waar het kind geboren is, binnen de 15 dagen na de geboorte.

[do action=”sans-papier”]Ook als je migrant zonder papieren bent, moet je dit doen.[/do]

Als je niet getrouwd bent, moet de vader bij de gemeente waar jullie wonen een verklaring afleggen waarin hij erkent dat hij de vader is. De moeder moet hierbij aanwezig zijn, dus doe je dit best al vóór de geboorte. Met deze erkenning kunnen vader en moeder samen en gelijkwaardig het ouderlijk gezag uitoefenen.

Wanneer je de geboorte gaat aangeven, krijg je een aantal geboortebewijzen. Deze zijn in de toekomst belangrijk voor je kind, het is dus belangrijk dat je ze goed bewaart.

[do action=”sans-papier”]Ook als je migrant zonder papieren bent krijgt je kind de geboortebewijzen.[/do]

Wie moeten we nog laten weten dat we een kind gekregen hebben?

[do action=”tips”]Vergeet niet aan je mutualiteit te laten weten dat je kindje geboren is. Zij zullen je kind inschrijven en je vertellen wat je nog moet doen.[/do]

Misschien heb je ook recht op een geboortepremie of kinderbijslag. Je mutualiteit kan je vertellen of dit het geval is en wat je dan moet doen.

Waar kunnen we hulp krijgen als onze baby ziek is?

Consulteer een dokter als je kind ziek is. Zie het hoofdstuk “Gezondheid“.

Waar kunnen we de gezondheid van ons kind laten opvolgen?

ONE en Kind en Gezin organiseren medische consulten voor kinderen van minder dan 3 jaar. Je kan er de evolutie van je kind laten opvolgen en het laten vaccineren.

[do action=”sans-papier”]Je kan hier ook terecht als je migrant zonder papieren bent.[/do]

Wie kan overdag op onze baby passen?

Als je overdag regelmatig weg moet (omdat je werkt of een opleiding volgt) kan je je baby (tot 3 jaar) naar een crèche of een onthaalouder brengen. Vanaf 2,5 jaar kan je je kind op school inschrijven.[do action=”more”] Zie het hoofdstuk “Onderwijs“.[/do]

[do action=”tips”]Bij erkende crèches en onthaalouders wordt de prijs vastgesteld op basis van je inkomen. Er zijn ook niet-erkende crèches en onthaalouders, die soms duur zijn. Vraag informatie en vergelijk de prijzen. [/do][do action=”more”]Vraag een lijst van crèches en onthaalouders bij ONE of bij Kind en Gezin.[/do]