Leven in België : Guide for new arrivals in Brussels and Wallonia

Onthaal van nieuwkomers

Het traject begint met een individueel gesprek met een begeleider van de dienst.

[do action=”tips”]Vaak spreken de begeleiders meerdere talen. Sommige van hen zijn zelfs ook ooit nieuwkomer geweest in België. Zij hebben dus dezelfde moeilijkheden gekend als jij.
[/do]

Tijdens verschillende gesprekken zal de begeleider je helpen om:

 • je situatie te bekijken en je noden – zoals een woning, inkomsten, gezondheidszorg, een school voor de kinderen – op een rij te zetten
 • de nodige stappen te zetten
 • de rechten en plichten te leren kennen van iedereen die in België woont.

[do action=”tips”]Tijdens het traject zal je veel leren over de Belgische samenleving. Bijvoorbeeld waar en hoe je werk zoekt, waar je naartoe kan als je ziek bent en waar je kinderen naar school kunnen.[/do][do action=”tips”]Het traject is gratis.[/do][do action=”tips”]De begeleidingsdiensten bieden testen aan om te zien hoe goed je kennis van het Frans is. Als het nodig is, vertellen zij je waar je een cursus Frans kan volgen bij organisaties die door de overheid erkend zijn.[/do]

In Brussel, heten deze diensten ‘BAPA’ (Bureaux d’Accueil pour Primo Arrivants).

Meer informatie over BAPA vind je in de sectie « Onthaalbureau voor nieuwkomers in Brussel »

Het BAPA heeft als taak het onthaaltraject van nieuwkomers in Brussel te organiseren. Het verstrekt informatie en de nodige steun om een zelfstandig leven te leiden.

In Wallonië heten ze « CRI » (Centres régionaux d’intégration).

Meer informatie over het Waalse onthaaltraject vind je op de website « Portail Action Sociale et Santé en Wallonie » van het Waalse Gewest.

of

Raadpleeg de sectie « Onthaaltraject in Wallonië » voor algemene inlichtingen.

 

In Brussel is er ook een Vlaams traject. Dit wordt georganiseerd door het Brussels onthaalbureau BON.

Dit traject omvat:

 • een basiscursus Nederlands,
 • een eerste kennismaking met de Vlaamse en Belgische samenleving,
 • hulp om werk of een opleiding te vinden,
 • informatie over cultuur en vrije tijd,
 • een programma voor inburgering,
 • individuele gesprekken met een begeleider.

Meer informatie over hun diensten vind je op de website van BON: http://bon.be

Zich inburgeren, wat betekent dat?

Er wordt veel gesproken ovetr inburgering of integratie van migranten. Wat bedoelt men daarmee?

Inburgering is vooral een een proces in twee richtingen:

 • Om je als migrant in te burgeren, is het nodig dat jij inspanningen doet om het gastland te begrijpen, je eraan aan te passen, je ermee vertrouwd te maken en er volledig zelfstandig te leven. Dat betekent onder andere dat je Frans leert en de rechten en verantwoordelijkheden van wie in België leeft, begrijpt en respecteert.
 • De samenleving die jou verwelkomt, garandeert dat jouw rechten gerespecteerd worden en dat je als migrant hetzelfde behandeld wordt als de Belgen. Meer bepaald in je contacten met de overheid en de arbeidsmarkt. Het gastland voert ook een beleid dat jouw inspanningen om je in te burgeren aanmoedigt, door opleidingen, begeleiding en permanente vorming.

Zich inburgeren betekent volop deelnemen aan het culturele, economische, burgerlijke en sociale leven in België.

 

Er is niet één manier om dit te bereiken, maar beide partijen kunnen wel een aantal principes respecteren. Zoals individuele vrijheid, gelijkheid (bijvoorbeeld tussen man en vrouw), het niet-discrimineren, vrijheid van seksuele geaardheid, het recht op privacy, godsdienstvrijheid, de rechten van het kind, regels voor het sociaal leven (zoals de wegcode en verkeersregels, regels voor burenrelaties, …) en een gelijke behandeling in je relaties met de overheid.

Frans kennen is onmisbaar om deel te nemen aan het maatschappelijke en culturele leven, om je sociale relaties te vergemakkelijken en om je beroepsactiviteiten uit te voeren.
[do action=”tips”]Des cours de français sont organisés en Wallonie et à Bruxelles, par de nombreux organismes (écoles, communes, associations, etc.). Les conditions d’inscriptions et les contenus sont variables d’un organisme à l’autre. Les cours sont parfois gratuits. [/do]

Sinds 2015 organiseert de overheid onthaaltrajecten in Wallonië en Brussel, om de migranten die pas in Franstalig België zijn aangekomen te begeleiden bij hun inburgering.

Waarom is er een begeleidingsdienst voor nieuwkomers?

Wanneer je in contact komt met de gemeentelijke, gewestelijke of federale overheid, krijg je, afhankelijk van de fase waarin je je bevindt, de gegevens van een begeleidingsdienst voor nieuwkomers in je streek. Deze dienst zal je informeren en wegwijs maken van zodra je in België aankomt.

Zij helpen je de andere diensten te vinden die je nodig hebt. Het is dus nodig met deze dienst een afspraak te maken om alle inlichtingen te krijgen die je nodig hebt om je in België te vestigen.

Gaa naar de sectie « Begeleidende diensten voor nieuwkomers » in de rubriek « Informatie en advies » : icone info om de dienst te vinden die je nodig hebt!

En wat is het onthaaltraject?

De begeleidingsdiensten hebben een traject of programma uitgewerkt. Dit zal je helpen om de problemen op te lossen die te maken hebben met je recente aankomst in België. Tijdens het traject leer je ook de verschillend diensten in je streek kennen die je kunnen helpen bij je inburgering.

Elk gewest in België heeft zijn eigen traject en biedt verschillende diensten aan. Meer informatie over het traject vind je de sectie « Hoe verloopt het traject? ».

Hoe verloopt het traject?

Het traject begint met een individueel gesprek met een begeleider van de dienst.

[do action=”tips”]Vaak spreken de begeleiders meerdere talen. Sommige van hen zijn zelfs ook ooit nieuwkomer geweest in België. Zij hebben dus dezelfde moeilijkheden gekend als jij.
[/do]

Tijdens verschillende gesprekken zal de begeleider je helpen om:

 • je situatie te bekijken en je noden – zoals een woning, inkomsten, gezondheidszorg, een school voor de kinderen – op een rij te zetten
 • de nodige stappen te zetten
 • de rechten en plichten te leren kennen van iedereen die in België woont.

[do action=”tips”]Tijdens het traject zal je veel leren over de Belgische samenleving. Bijvoorbeeld waar en hoe je werk zoekt, waar je naartoe kan als je ziek bent en waar je kinderen naar school kunnen.[/do][do action=”tips”]Het traject is gratis.[/do][do action=”tips”]De begeleidingsdiensten bieden testen aan om te zien hoe goed je kennis van het Frans is. Als het nodig is, vertellen zij je waar je een cursus Frans kan volgen bij organisaties die door de overheid erkend zijn.[/do]

In Brussel, heten deze diensten ‘BAPA’ (Bureaux d’Accueil pour Primo Arrivants).

Meer informatie over BAPA vind je in de sectie « Onthaalbureau voor nieuwkomers in Brussel »

Het BAPA heeft als taak het onthaaltraject van nieuwkomers in Brussel te organiseren. Het verstrekt informatie en de nodige steun om een zelfstandig leven te leiden.

In Wallonië heten ze « CRI » (Centres régionaux d’intégration).

Meer informatie over het Waalse onthaaltraject vind je op de website « Portail Action Sociale et Santé en Wallonie » van het Waalse Gewest.

of

Raadpleeg de sectie « Onthaaltraject in Wallonië » voor algemene inlichtingen.

 

In Brussel is er ook een Vlaams traject. Dit wordt georganiseerd door het Brussels onthaalbureau BON.

Dit traject omvat:

 • een basiscursus Nederlands,
 • een eerste kennismaking met de Vlaamse en Belgische samenleving,
 • hulp om werk of een opleiding te vinden,
 • informatie over cultuur en vrije tijd,
 • een programma voor inburgering,
 • individuele gesprekken met een begeleider.

Meer informatie over hun diensten vind je op de website van BON: http://bon.be

Kan het traject me helpen om een opleiding te vinden?

De trajectbegeleider zoekt samen met jou de opleidingen die voor jou geschikt zijn.

Je opleidingsnoden worden genoteerd inb het contract dat jij ondertekent met de begeleidingsdienst.

In dit inburgeringscontract staat jouw individuele begeleiding en een overzicht van je opleidingen. Afhankelijk van je situatie voorziet het contract bijvoorbeeld een cursus Frans, een cursus staatsburgerschap en de oriëntatie naar een beroep of beroepsopleiding.

Je begeleider zal je doorverwijzen naar de orga­nisaties die aan je noden beantwoorden.

Aan het einde van het traject krijg je een attest van deelname.

Op welke voorwaarden kun je recht hebben op dit traject?

Je moet:

 • ingeschreven zijn in je gemeente,
 • minder dan drie jaar in België wonen,
 • een verblijfsvergunning hebben van meer dan drie maanden.

[do action=”more”]Het gemeentebestuur kan je informatie geven over deze diensten. Je vindt ook een lijst van diensten bij jou in de buurt in het hoofdstuk ‘Informatie en advies’.[/do]

Onthaalbureau voor nieuwkomers in Brussel (BAPA)

Het Brusselse Franstalige Parlement keurde in juli 2013 een decreet goed inzake het onthaaltraject voor nieuwkomers woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). Het onthaaltraject is bestemd voor « iedere buitenlander die nog geen drie jaar legaal in België verblijft, ingeschreven is in het vreemdelingenregister van een gemeente van het BHG en een verblijfsvergunning heeft van langer dan drie maanden. »

Het BAPA heeft als taak het onthaaltraject van nieuwkomers in Brussel te organiseren. Het verstrekt informatie en de nodige steun om een zelfstandig leven te leiden. Het draagt bij tot de sociale emancipatie door middel van een vorming in burgerschap en gastvrijheid in een stedelijke en zeer multiculturele context. Het motiveert nieuwkomers om taallessen Frans en opleidingen te volgen.

Nieuwkomers volgen het volledig kosteloze traject op vrijwillige basis. Concreet omvat het twee delen:

 • Het eerste deel omvat het onthaal (informatie over het onthaaltraject, de rechten en plichten), een sociale balans en een evaluatie van de taalkennis.
 • Het tweede deel wordt vastgelegd in een onthaal- en begeleidingsovereenkomst. Deze legt een geïndividualiseerd begeleidingsprogramma vast en de mogelijkheid om opleidingen te volgen: taallessen (Frans leren of alfabetisering), alsook een opleiding in burgerschap met elementaire informatie over de werking van de overheidsinstellingen, de sociale relaties in België en de gastmaatschappij.

De begunstigden krijgen een attest dat ze het eerste deel van het onthaaltraject en eventueel het tweede deel hebben gevolgd. De Bureaux d’Accueil pour Primo-Arrivants zijn belast met het uitstippelen van het traject en reiken de attesten van de afgelegde delen uit.

Twee bureaus zijn erkend:

De vzw VIA heeft twee vestigingen:

Schaarbeek, Kesselsstraat 14 in 1030 Brussel
Wachtdienst van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u00 en op dinsdag van 17u00 tot 20u00.
+32 (0) 2 563 52 50
info@via.brussels
http://www.via.brussels

Molenbeek, Leopold II-laan 170 in 1080 Brussel
Wachtdienst van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u00 en op donderdag van 17u00 tot 20u00.
+32 (0) 2 563 52 51
info@via.brussels
http://www.via.brussels

Directrice: Janaki Decleire, J.decleire@via.brussels,
+32 (0) 2 563 52 63

Plattegrond//Kaart

Kesselsstraat 14 in 1030 Brussel

Leopold II-laan 170 in 1080 Brussel

De vzw BAPA BXL

 bapa-bxl

Vzw BAPA BXL,

Brussel, Anspachlaan 1 bus 24, 1000 Brussel

Wachtdienst van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00 en op donderdag van 17u00 tot 20u00 tijdens de schoolperiodes.
+32 (0)2/279.49.70
info.bapabxl@brucity.be
www.bapabxl.be

Directrice: Christelle Sermon, Christelle.Sermon@brucity.be,
+32 (0)2/279.49.70

Plattegrond//Kaart

Brussel, Anspachlaan 1 bus 24, 1000 Brussel

 

Onthaaltraject in Wallonië

Hoe ziet het onthaaltraject voor nieuwkomers in Wallonië eruit?

Doel van het onthaaltraject is nieuwe buitenlandse inwoners van Wallonië te onthalen en te begeleiden, hen basiskennis bij te brengen over de werking van de maatschappij en de sociale relaties in België, en hun integratie op het grondgebied te bevorderen. Bij de inschrijving in de gemeente krijgt de buitenlandse nieuwkomer een informatiedocument en wordt hij doorverwezen naar het onthaalbureau in de buurt van zijn woonplaats. Het onthaaltraject bestaat momenteel uit een onthaalmodule (verplichte fase) en een onthaalovereenkomst (momenteel niet verplicht).

Het hele onthaaltraject is gratis en komt tot stand dankzij de CRI (Centres régionaux d’Intégration).

Opdat de taal geen hinderpaal zou vormen, kan een beroep worden gedaan op een tolk, meer bepaald een tolk van een door Wallonië erkende sociale tolkdienst.

Het systeem is opgedeeld in twee fasen:

De onthaalmodule (verplichte fase)

De onthaalmodule is de eerste fase van het onthaaltraject. Ze is verplicht voor een aantal categorieën van nieuwkomers. De onthaalmodule omvat

 • een kosteloze en individuele sociale balans om het persoonlijke en professionele traject van de persoon uit te stippelen,
 • informatie over de rechten en plichten in België,
 • sociaal-administratieve doorverwijzing op basis van de geuite behoeften.
 • De onthaalovereenkomst (niet verplichte fase)

  Er kan een onthaalovereenkomst worden gesloten tussen het Centre régional d’Intégration en de nieuwkomer, die dan kosteloos:

  • een taalopleiding kan volgen
  • een sociaal-professionele oriëntatie kan krijgen

  Deze overeenkomst heeft een looptijd van maximaal twee jaar en het Centre régional d’intégration (CRI) staat in voor de opvolging en evaluatie.

  Het onthaaltraject is ook een geïndividualiseerde opvolging en oriëntatie op basis van de geuite behoeften (taal, werk, huisvesting, familie, gezondheid, vrijetijdsbesteding, enz.). Wallonië wil dat iedere persoon aangepaste hulp en steun kan genieten, om zijn/haar inburgering in de nieuwe leefomgeving te bevorderen. Het hele systeem staat dus open voor alle immigranten, voor zover er plaatsen beschikbaar zijn.

  Wie komt in aanmerking voor het onthaaltraject voor nieuwkomers?

  Een nieuwkomer wordt omschreven als: iedere buitenlandse persoon die nog geen drie jaar in België verblijft en een verblijfsvergunning van langer dan drie maanden bezit, met uitzondering van burgers uit een van de Lidstaten van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en hun familieleden.

  Het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid bepaalt welke personen de onthaalmodule van het onthaaltraject moeten volgen en welke ervan vrijgesteld zijn.