Belçika’da yaşayan : Brüksel ve Wallon (Wallonie) bölgesine yeni gelenler için rehber

Yeni gelenlerin karşilanmasi

 • belediyeye yazılı olmak
 • üç seneden az bir süredir Belçikada yaşamak
 • oturma izninin üç aydan fazla olmasi

[do action=”more”]Belediye idaresi bu hizmetler hakkında size bilgi verecektir. Ayrıca Bilgi Danışmanlık bölümünde size yakın bir hizmetin listesini bulabilirsiniz. [/do]

Entegre etmek, ne anlama geliyor ?

Sık sık göçmenlerin entegrasyonundan bahsediliyor. Bununla ne anlatılmak isteniyor ?

Öncelikle iki farklı anlam taşıyan bir süreç söz konusu :

 • göçmenler için, entegre olmak ev sahibi ülkede anlaşma, uyum sağlama, alışma ve hayatını tam bir bağımsızlık içerisinde yürütme çabalarını gerektirmektedir. Bu özellikle, Fransızca dilini öğrenmeyi, Belçika’daki hayatın getirdiği hak ve yükümlülükleri anlamayı ve bunlara saygı duymayı içermektedir.
 • ev sahibi toplum için, özellikle idare ile olan ilişkilerinde ve iş piyasasında Belçikalılara olduğu gibi göçmenlerin de haklarına saygı duymayı ve eşit muameleyi teminat altına almak ve entegrasyon çabalarını teşvik etmek için özellikle gelişim, rehberlik veya sürekli eğitim organizasyonları gibi yollarla bir politika geliştirmek.
 • Entegre olmak, o halde, Belçika’daki kültürel, ekonomik, sivil ve sosyal yaşama tamamen katılmak anlamına gelmektedir.

  Takip edilecek herhangi bir « model » bulunmamakla birlikte her iki tarafça saygı duyulacak bir ilkeler bütününden bahsedilebilir : bireysel özgürlük, eşitlik – özellikle kadınlar ve erkekler arasında – ve ayrımcılık yapmama, cinsel yönelim özgürlüğü, özel hayatın gizliliği hakkı, inanç özgürlüğü, çocuk hakları, sosyal hayatı düzenleyen kurallara uyma (trafik kanunu, taşıt yollarına veya komşuluk ilişkilerine ilişkin düzenlemeler, yurttaşlık düzenlemeleri), idare ile ilişkilerde muamele eşitliği.

  Sivil ve kültürel hayata katılma, sosyal ilişkilerinizi kolaylaştırmak ve mesleki projelerinizi başarmanız için fransızca dilini bilmek zaruridir.

  [do action=”tips”]Fransızca dersleri Valon Bölgesinde ve Brüksel’de pek çok kuruluş (okullar, yerel idareler, topluluklar vb.) tarafından düzenlenmektedir. Kayak koşulları ve içerik, kuruluşlar içerisinde değişiklik göstermektedir. Bazı dersler ücretsizdir.[/do]

  Valon Bölgesinde ve Brüksel’de 2013 yılından beri kamu kuruluşları Belçika’nın Fransızca konuşulan bölgesine yeni gelen göçmenlere prosedürler hakkında destek olmak amacıyla bir karşılama programı düzenlemektedirler.

Yeni gelenlere yönelik neden böyle bir destek hizmeti ?

Yerel, bölgesel veya federal idare ile olan ilişkileriniz sırasında, süreç içerisinde hangi aşamada olduğunuza bağlı olarak, bölgenize yeni gelen kişiler için bir destek hizmetiyle ilgili bilgi verilecektir. Destek hizmetleri Belçika’ya geldiğiniz zaman sizi bilgilendirir ve yönlendirir.

İhtiyaç duyduğunuz hizmetleri bulmanıza yardım eder. Belçika’ya yerleşmenize ilişkin tüm temel bilgileri edinmeniz için bu hizmetten randevu alabilirsiniz.

« Bilgi ve Tavsiyeler »  başlığı altındaki « Yeni gelenlerin destek hizmetleri » bölümünden  icone info ihtiyaçlarınıza uygun hizmeti bulmak için randevu alabilirsiniz.

Program, ne anlama gelmektedir ?

Destek hizmetleri bir parkurdan, bir programdan oluşmaktadır. Bu program yakın zamanda gerçekleşen gelişinizle ilgili zorlukları çözmeniz ve entegre olmanıza destek olabilecek farklı hizmetlere yönlendirilmeniz konusunda size yardımcı olur

Belçika’nın her bir bölgesi farklı bir programa sahiptir ve farklı hizmetler sunmaktadır. Programlarla ilgili daha fazla bilgi için « Program nasıl işliyor ? »bölümüne bakınız.

Program nasıl işliyor ?

Program, bir hizmet danışmanı tarafından yapılan bireysel karşılama ile başlamaktadır.

[do action=”tips”]Destek hizmeti danışmanları çoğunlukla birden fazla dil konuşmaktadırlar. Kendileri de, daha önce, yeni gelen statüsünde idiler. Sizin gibi aynı engellerle ve sorgularla karşılaştılar.[/do]

Bu buluşmalar esnasında size aşağıdakiler hakkında yardım sunulacaktır :

 • durumunuzu açıklığa kavuşturmak ve ihtiyaçlarınızın listesini yapmak : dil, konut, gelir, sağlık hizmetleri, çocuklar için okul, iş, eğitim, vb.
 • gerekli prosedürleri takip etmek,
 • sizi, Belçika’da yaşayan tüm yurttaşların hak ve ödevleri hakkında bilgilendirmek.

[do action=”tips”]Program süresince Belçika toplumu hakkında pek çok şey öğrenirsiniz : örneğin nerede ve nasıl iş aramanız, hastalandığınızda nereye başvurmanız gerektiği, çocuklarınızın nerede okula gidebileceği gibi.[/do]

[do action=”tips”]Program ücretsizdir.[/do]

[do action=”tips”]Destek hizmetleri Fransızca seviyenizi ölçmek için testler önerir. Gerektiğinde sizi kamu kurumları tarafından onaylanmış kuruluşların sunduğu Fransızca dil eğitimine yönlendirir.[/do]

Brüksel’de program ve destek hizmetleri « Yeni Gelenleri Karşılama Büroları, « BAPA » adı altında sunulmaktadır.

BAPA’lar hakkında daha fazla bilgi edinmek için, « Brüksel’e Yeni Gelenleri Karşılama Bürosu’ bölümüne bakınız.

BAPA Brüksel’e yeni gelenlerin karşılanması programını düzenlemekle görevlidir. Bağımsız bir yaşam sürdürmek için gerekli bilgileri ve desteği sağlar.

Valon Bölgesinde, Bölgesel Entegrasyon Merkezleri « CRI » olarak adlandırılmaktadırlar.

Valon karşılama programı hakkında daha fazla bilgi almak için Valon Bölgesinin internet sitesi üzerinden « Valon Bölgesinde Sosyal Eylem ve Sağlık Portalı » sayfasına bakınız.

veya

Genel bilgiler için « Valon Bölgesinde Karşılama Programları » bölümüne bakınız :

 

Brüksel’de bir Flaman programı da bulunmaktadır. Bu Flaman programı, karşılama bürosu BON (Brussel Onthaal) tarafından düzenlenmektedir.

Bu program aşağıdakilerden oluşmaktadır :

 • temel Hollandaca kursu,
 • Flaman ve Belçika toplumu ile ilk karşılaşma,
 • iş veya eğitim programı bulmak için yardım,
 • kültürel ve boş vakitlere ilişkin bilgiler,
 • yurttaşlık entegrasyonu programı,
 • danışman ile bireysel buluşmalar.

Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak için BON internet sitesine bakınız : http://bon.be

Program, bir eğitim programı bulmanıza yardımcı olur mu ?

Hizmet danışmanları size uygun dersleri bulmanız konusunda yardımcı olur.

Eğitim ihtiyaçlarınız hizmet ile imzalayacağınız anlaşmada kayda geçirilecektir.

Bu anlaşma bireysel takibi ve eğitimin içeriğini düzenlemektedir. Durumunuza göre örneğin Fransızca eğitimi, yurttaşlığa ilişkin eğitim ve bir mesleğe yönlendirme veya mesleki eğitim gibi hususlar öngörülmektedir.

Hizmet danışmanları ihtiyaçlarınıza cevap verecek kuruluşlar hakkında size rehberlik edecektir.

Programın sonunda bir katılım sertifikası verilecektir.

Hangi şartlarda bu rotaya hak kazanabilirsiniz ?

 • belediyeye yazılı olmak
 • üç seneden az bir süredir Belçikada yaşamak
 • oturma izninin üç aydan fazla olmasi

[do action=”more”]Belediye idaresi bu hizmetler hakkında size bilgi verecektir. Ayrıca Bilgi Danışmanlık bölümünde size yakın bir hizmetin listesini bulabilirsiniz. [/do]

Valon Bölgesindeki Karşılama Programları

Valon Bölgesine yeni gelenleri karşılama programı nedir ?

Karşılama programının amacı, Valon Bölgesine yeni yerleşen yabancıları ağırlamak ve onlara destek olmak, toplumun ve Belçika’daki sosyal ilişkilerin işleyişine dair temel bilgileri edinmelerini sağlamak ve bölgedeki entegresyonlarını kolaylaştırmaktır. Yeni gelen yabancıya, yerel idare nezdinde gerçekleşen kaydı sırasında bir bilgi notu verilir ve evine en yakın karşılama bürosuna yönlendirilir. Karşılama programı bir karşılama modülünden (zorunlu aşama) ve bir karşılama anlaşmasından (şimdilik zorunlu olmayan aşama) oluşur.

Karşılama programının tamamı ücretsizdir ve Bölgesel Entegrasyon Merkezleri (CRI) tarafından uygulanır.

Dilin bir engel olmaması için tercümanlık servisi aracılığıyla özellikle Valon Bölgesinin onayladığı sosyal bir çevreden gelen tercüman çağırılabilir.

Söz konusu mekanizma iki aşamadan oluşur:

Karşılama modülü (zorunlu aşama)

Karşılama modülü karşılama programının birinci aşamasıdır. Bazı yeni gelen kategorileri için zorunludur. Karşılama modülü aşağıdakilerden oluşur :

 • kişinin kişisel ve mesleki altyapısının iyice anlaşılmasını amaçlayan ücretsiz sosyal ve bireysel denetim,
 • Belçika’daki haklara ve ödevlere ilişkin bilgiler,
 • dile getirilen ihtiyaçlar bağlamında sosyal ve idari yönlendirme

Karşılama anlaşması (zorunlu olmayan aşama)

Karşılama anlaşması yeni gelen ile Bölgesel Entegrasyon Merkezi arasında imzalanabilir, bu anlaşma aşağıdakilerden ücretsiz bir şekilde yararlanmasını sağlar :

 • dil eğitimi almak
 • sosyal ve mesleki yönlendirmeden yararlanmak
 • yurttaşlıkla ilgili eğitim almak

Bu anlaşma azami iki yıllık süreye tabidir ve bölgesel entegrasyon merkezi (CRI) tarafından takip edilir ve değerlendirilir.

Karşılama programı aynı zamanda dile getirilen ihtiyaçlar (dil, iş, konut, aile, sağlık, hobiler vb.) bağlamında bireyselleştirilmiş sürekli bir takip ve yönlendirme niteliğindedir. Valon Bölgesinin arzusu, her bir kişinin yeni yaşam koşulları çerçevesinde entegre olmalarını teşvik etmek amacıyla, onların yeterli destek ve yardımdan yararlanmalarını sağlamaktır. Söz konusu mekanizma bu sebeple, sınırlı sayıda yer koşuluyla, tüm göçmenlere açıktır.

Yeni gelenleri karşılama programının ilgilisi kimdir ?

Yeni gelen, Avrupa Birliğine ve Avrupa Ekonomik Alanına üye ülkelerden birinin vatandaşı veya İsviçre vatandaşı ve bunların aileleri dışında, üç aydan kısa bir süredir Belçika’da ikamet eden ve üç aydan uzun bir süreyi kapsayan oturma izni bulunan tüm yabancı kişileri ifade eder.

Valon Bölgesi, Sosyal Eylem ve Sağlık Kanunu, karşılama programının karşılama modülünü takip etmekle yükümlü kişileri ve bundan muaf olan kişileri tanımlar.

Brüksel’e yeni gelenleri karşılama bürosu (BAPA)

Fransızca konuşulan Brüksel Parlamentosu, 2013 temmuz ayında Brüksel Başkent Bölgesi’nde (RBC) yerleşik yeni gelenler için karşılama programlarına ilişkin bir Kanun kabul etmiştir. Karşılama programlarına « üç aydan kısa bir süredir hukuka uygun bir şekilde Belçika’da ikamet eden ve üç aydan uzun bir süreyi kapsayan oturma izninden yararlanmak suretiyle RBC komünü yabancılar siciline kayıtlı her bir yabancı kişi » muhattaptır.

BAPA Brüksel’e yeni gelenlerin karşılanması programını düzenlemekle görevlidir. Bağımsız bir yaşam sürdürmek için gerekli bilgileri ve desteği sağlar. Şehir yaşamı en önemlisi de çok kültürlülük bağlamında yurttaşlığı ve samimiyeti oluşturmak suretiyle sosyal özgürlüğe katkı sağlar. Yeni gelenleri, Fransızca derslerini ve eğitim programlarını takip etmeleri için teşvik eder.

Yeni gelenlerin takip ettiği programlar gönüllülük esasına dayanmaktadır ve tamamen ücretsizdir. Uygulamada iki tamamlayıcı parçadan oluşur :

 • Birinci parça karşılamadan (karşılama programı, hak ve ödevler hakkında bilgi), sosyal denetimden ve dil denetiminden oluşmaktadır.
 • İkinci parça ise karşılama ve destek anlaşmasını Bireyselleştirilmiş bir destek programının belirlenmesini ve eğitim programlarını takip etme imkanını öngörür : dil eğitimleri (Fransızca dilinin veya okuma yazmanın öğrenilmesi) ve kamu kurumlarının, Belçika’daki sosyal ilişkilerin ve ev sahibi toplumun işleyişine dair temel bilgiler sağlayan yurttaşlık eğitimi.

Bu programdan yararlananlar, karşılama programının birinci parçasına ve gerektiği takdirde ikinci parçasına katıldıklarına dair bir sertifika alırlar. Yeni Gelenleri Karşılama Büroları programların uygulanmasından sorumludur ve katılım sertifikalarını dağıtır.

Onaylı bürolar :

ASBL VI’nın iki yerleşkesi bulunmaktadır:

Schaerbeek, Rue Kessels 14,1030 Brüksel

Pazartesi’den Cuma’ya kadar 9 :00-12 :00 ve Salı günleri 17 :00-20 :00 saatleri arası açık
+32 (0) 2 563 52 50
info@via.brussels
http://www.via.brussels

Molenbeek, Boulevard Léopold II 170, 1080 Brüksel

Pazartesi’den Cuma’ya kadar 9 :00-12 :00 ve Perşembe günleri 17 :00-20 :00 saatleri arası açık
+32 (0) 2 563 52 51
info@via.brussels
http://www.via.brussels

Müdür: Janaki Decleire, J.decleire@via.brussels,
+32 (0) 2 563 52 63

 

Plan//Harita

Rue Kessels 14, 1030 Brüksel

 Bd Léopold II 170, 1080 Brüksel

 

ASBL BAPA BXL

bapa-bxl

ASBL BAPA BXL,

Bruxelles, Boulevard Anspach 1 bte 24, 1000 Brüksel

Pazartesi’den Cuma’ya kadar 9 :00-12 :00 ve 14 :00-17 :00 ve okul dönemi boyunca Perşembe günleri 17 :00-20 :00 saatleri arası açık.
+32 (0)2/279.49.70
info.bapabxl@brucity.be
www.bapabxl.be

Müdür: Christelle Sermon, Christelle.Sermon@brucity.be,
+32 (0)2/279.49.70

Plan//Harita

Bruxelles, Boulevard Anspach 1 bte 24, 1000 Brüksel