Belçika herkese vatandaşlık ve İnsan Haklarına saygıyı temin eden Demokratik bir hukuk devletidir.

Tüm vatandaşlar haklarda ve özsaygıda eşittir