Leven in België!

Introductie

Zich aanpassen en zijn plaats vinden in een nieuwe samenleving is een grote uitdaging.

Van zodra je hier aankomt, krijg je te maken met veel veranderingen en zal je dingen beleven die je waarschijnlijk nooit eerder beleefde.

Zoals van al de Belgen, wordt ook van jou verwacht dat je de regels volgt die ons gemeenschappelijk leven organiseren. En net als alle andere ‘nieuwkomers’ in de samenleving zal je veel dingen moeten doen: administratieve zaken in orde brengen, de taal leren, je inschrijven bij de sociale zekerheid, je vroeger behaalde diploma’s geldig laten verklaren,…

Daarom hebben we – in Brussel en in Wallonië, meestal samen met plaatselijke verenigingen en openbare diensten – een welkomstbeleid voor nieuwe immigranten. Dit moet helpen om jullie volop te laten deelnemen aan het economisch, sociaal en cultureel leven van onze Gewesten.

Je plaats vinden in België kan tijd vragen, vooral als je niet de juiste informatie hebt en als je je rechten en plichten, en de procedures die je moet volgen, niet goed kent.

Met deze gids ‘Leven in België’ willen we je basisinformatie geven over hoe onze samenleving werkt, en je eerste stappen in ons land vergemakkelijken. In deze gids vertellen we je ook waar je nog meer nuttige informatie en begeleiding vindt.

We weten dat deze gids niet al je vragen beantwoordt. Maar hij verduidelijkt wel hoe de Belgische samenleving werkt, en we hopen dat hij je zal helpen bij je eerste stappen op Belgische bodem.

  • Fadila LAANAN

    Minister van cultuur, audiovisuele media, gezondheid en gelijke kansen in de Franse Gemeenschap

  • Eliane TILLIEUX

    Waals minister van gezondheid, maatschappelijk welzijn en gelijke kansen

  • Rudi VERVOORT

    Minister, lid van het college van de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof), belast met de sociale cohesie

PDF