Leven in België : Guide for new arrivals in Brussels and Wallonia

Informatie en advies

Informatie en advies

Waar vind ik informatie en nuttige diensten?

Deelnemen aan het sociaal en cultureel leven

In Wallonië en Brussel bieden vele verenigingen je niet alleen individuele diensten aan (zoals begeleiding en sociaal-medisch-psychologische hulp) maar ook sociale en culturele activiteiten waaraan je kan deelnemen als ze je interesseren: organisaties die de rechten van de mens verdedigen, vrouwenbewegingen, centra voor natuurbescherming, burgerbewegingen,… Ze werken ofwel op lokaal niveau, in je buurt of gemeente, ofwel op een groter, gewestelijk of gemeenschapsniveau. Zo zijn er bijvoorbeeld:

 • verenigingen voor cultuur en voortgezet onderwijs,
 • jeugdbewegingen, -centra en -verenigingen,
 • verenigingen voor migranten of rond migrantenthema’s

Aarzel niet om inlichtingen te vragen over de doelstellingen en activiteiten van deze verenigingen, via de onthaalbureaus of regionale centra voor inburgering, of rechtstreeks op het internet.

Begeleidende diensten voor nieuwkomers

Deze verenigingen bieden informatie, begeleiding en ondersteuning voor nieuwkomers. Ze kennen de behoeften van nieuwkomers en kunnen je praktische hulp bieden.

IN BRUSSEL

 • 1000 BRUSSEL
 • Maison de la Solidarité
 • Sint-Katelijneplein 44A
 • Tel: 02/279.63.80
 • Fax: 02/279.63.89
 • 1030 Schaarbeek
 • ATMOSPHÈRE AMO (Vereniging voor hulp aan jongeren)
 • Koninginneplein 35
 • Tel/Fax: 02/218.87.88
 • GSM: 0484/953.288
 • www.atmosphere-amo.be
 • 1050 Elsene
 • CIRÉ (Coördinatie en initiatieven voor vluchtelingen en vreemdelingen)
 • Visvijverstraat 80/82
 • Tel: 02/629.77.10
 • www.cire.be
 • 1070 Anderlecht
 • CONVERGENCE
 • Herzieningslaan 36-38
 • Tel: 02/523.82.46
 • GSM: 0473/81.61.55
 • www.convergence.be
 • 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 • SAMPA (Dienst voor hulp aan de Molenbeekse Nieuwkomers)
 • Graaf van Vlaanderenstraat 15
 • Tel: 02/422.06.11
 • Fax: 02/422.06.27
 • www.molenbeek.be
 • 1190 Vorst
 • CONVIVIAL (Vereniging voor integratie van vluchtelingen)
 • Gerijstraat 33-35
 • Tel: 02/503.43.46
 • Fax: 02/503.19.74
 • www.convivial.be
 • 1210 Sint-Joost-Ten-Node
 • LA VOIX DES FEMMES
 • Verbondsstraat 20
 • Tel. : 02/218.77.87
 • Fax : 02/219.60.85
 • www.lavoixdesfemmes.org
 • Nederlandstalige dienst
 • BON (Brussels onthaalbureau voor inburgering)
 • Toekomststraat 351080 Sint-Jans-Molenbeek
 • Philippe de Champagnestraat 23 1000 Brussel
 • Colignonplein 4 1030 Schaarbeek
 • Tel. : 02/501.66.80
 • www.bon.be

IN WALLONIE – REGIONALE CENTRA VOOR INTEGRATIE

 • Waals-Brabant
 • CRIBW(Centre Régional d’Intégration du Brabant Wallon)
 • Rue de Mons 17/1 1480 Tubize
 • Tel.: 02/366.05.51
 • www.cribw.be
 • Charleroi 
 • CRIC (Centre Régional d’intégration de Charleroi)
 • Rue Hanoteau 23 – 6060 Gilly
 • Tél. : 071/20.98.60
 • www.cricharleroi.be
 • La Louvière 
 • CeRAIC (Centre Régional d’Action interculturelle de la Région du Centre)
 • Rue Dieudonné François 43 – 7100 Trivières (La Louvière)
 • Tél. : 064/23.86.56
 • www.ceraic.be
 • Luik
 • CRIPEL (Centre Régional pour l’intégration des Personnes Etrangères ou d’Origine étrangère de Liège)
 • Place Xavier Neujean 19B – 4000 Liège
 • Tél. : 04/220.01.20
 • www.cripel.be
 • Bergen
 • CIMB (Centre Interculturel de Mons et du Borinage)
 • Rue Grande, 56 – 7330 Saint-Ghislain
 • Tél. : 065/61.18.50
 • www.cimb.be
 • Namen
 • CAI (Centre d’action interculturelle de la province de Namur)
 • Rue Docteur Haibe 2 – 5002 Saint-Servais (Namur)
 • Tél. : 081/73.71.76
 • www.cainamur.be
 • Verviers 
 • CRVI (Centre Régional de Verviers pour l’intégration des personnes étrangères et d’origine étrangère)
 • Rue de Rome 17 – 4800 Verviers
 • Tél. : 087/35.35.20
 • www.crvi.be

Informatie op het internet

INFORMATIE VOOR NIEUWKOMERS

Er bestaat een website over de wetgeving en procedures in verband met vreemdelingen (verblijf, werk, wonen,…)

NUTTIGE ALGEMENE INFORMATIE

Een andere website geeft je veel informatie en helpt je met wonen, gezondheid, werk en andere belangrijke zaken:

Ook de rubriek “Citoyens” op de website van de Franse Gemeenschap geeft informatie over je dagelijkse leven en over de verschillende onderwerpen in deze brochure:

Pour de l’information approfondie sur les sujets de cette brochure, vous pouvez consulter les Cahiers du Ciré, utilisés par les formateurs d’animations pour les nouveaux arrivants :

BELGIË EN JOUW GEWEST

Website van de federale overheid België:

Website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Website van het Waalse Gewest:

JOUW STAD EN JOUW GEMEENTE

De meeste steden en gemeenten hebben een website. Bijvoorbeeld:

Vraag inlichtingen bij je gemeente of stad, of:

 • bij de Vereniging van de stad en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: www.avcb.be
 • bij l’Union des Villes et Communes: www.uvcw.be (Franstalig en Engelstalig)

INTERNET

Heb je geen internet-aansluiting? In Wallonië kan je terecht bij een Espace Public Numérique (EPN):

Ook in vele gemeentelijke bibliotheken is de toegang tot het internet gratis.

Lees je de taal niet goed genoeg om deze websites te gebruiken? Vraag aan een hulpverlener, een buur, vriend of iemand die de taal goed kent om je te helpen.

Specifieke hulp

JURIDISCHE HULP

Voor juridisch (wettelijk) advies (over je verblijfsvergunning, scheiding, conflict met de eigenaar van je huurwoning, met een bedrijf,…) kan je een advocaat contacteren. Je vindt een lijst van advocaten en hun gegevens op de volgende website:

Je kan ook een Bureau voor juridische bijstand (BJB) contacteren voor een gratis eerste gesprek. Voor een procedure of verder advies kan je een advocaat krijgen als je inkomen aan bepaalde voorwaarden voldoet. Je vindt de gegevens van een BJB in jouw buurt op de website:

De Association pour le droit des étrangers (ADDE) wil de rechten van vreemdelingen beschermen voor meer sociale rechtvaardigheid. ADDE geeft gratis (Franstalig) juridisch advies per e-mail, telefoon en op afspraak. Ze kunnen je ook doorverwijzen naar een vereniging in je buurt: 02/227.42.41, servicejuridique@adde.be

Het Centrum voor gelijkheid van kansen heeft ook een juridische dienst die gespecialiseerd is in vreemdelingenrecht. Bel het gratis nummer 0800/12800 voor een adres bij jou in de buurt.

Ook sommige centra voor gezinsplanning houden juridische consultaties (over familierecht).

Je kan ook hulp vragen van een bemiddelaar[do action=”tooltips”]gesprek met een neutrale persoon (buitenstaander) waarbij je probeert een probleem of conflict op te lossen.[/do] als je een conflict wil oplossen door te praten met een buitenstaander. Zo kan je een (dure) rechtszaak in de rechtbank vermijden. 

De meeste privédiensten (banken, verzekeringen, telefoonoperatoren…) hebben een bemiddelaar.

SOCIALE BIJSTAND

De Openbare centra voor maatschappelijk werk (OCMW) bieden hulp en begeleiding als je een materieel, sociaal, psychologisch of medisch probleem hebt. Het OCMW kan je helpen op verschillende manieren: door je te informeren en te begeleiden, door financiële bijstand of voedselpakketten te geven en door je te helpen bij het vinden van werk. Om hulp te krijgen van het OCMW moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Er is een OCMW in elke gemeente.

DISCRIMINATIE

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen helpen mensen die gediscrimineerd zijn. Om een klacht in te dienen of voor een adres bij jou in de buurt, bel je het gratis nummer 0800/12800.

TAALPROBLEMEN

Als je problemen hebt met schrijven, contacteer dan een sociale of juridische dienst of een vereniging bij jou in de buurt. Neem contact op met je gemeente voor meer informatie.

Als je problemen hebt om de taal van jouw Gewest te spreken of te begrijpen, bestaat er een speciale dienst voor het vertalen en tolken. Je moet de aanvraag daarvoor doen bij een sociale instelling (een vereniging, gemeente, ziekenhuis, medisch centrum,…). Praat erover met je contactpersoon. De dienst heet SeTIS (Services de Traduction et d’Interprétariat en milieu Social – Sociale vertaal- en tolkdiensten). Je kan ook hulp vragen van een andere dienst: www.servicedinterpretariatsocial.be

ILLEGAAL VERBLIJF

Als je migrant zonder papieren bent, bestaan er speciale diensten die je advies kunnen geven (op het vlak van gezondheid, woning, werk,…).

HUISELIJK GEWELD

Als jijzelf of iemand in je omgeving slachtoffer is van huiselijk geweld, kan je erover praten bij een hulplijn voor huiselijk geweld (op het gratis nummer 0800 300 30). Iemand zal er naar jou luisteren, advies geven en je vertellen waar je terecht kan.

In nood of om klacht neer te leggen, kan je de politie contacteren.